Lauksime prašymų, pageidavimų, klausimų.

El.pašto adresas: meistrumeistrai@gmail.com

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. Įžanga ir sąvokos
  • Šiame dokumente aptariami šioje svetainėje taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai visų Lankytojų, besinaudojančių interneto svetaine meistrumeistrai.lt (toliau – Svetainė) ir joje teikiamomis Paslaugomis, atžvilgiu.
  • Privatumo politikoje naudojamos didžiąja raide sąvokos atitinka Naudojimosi taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.
  • Naudodamasis Paslaugomis svetainėje apsilankęs asmuo (toliau – Lankytojas) be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, o tai pat kitais Svetainėje prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

 

 1. Atsakomybė
  • Už pateiktą informaciją, jos teisingumą ir tikslumą atsako tik informaciją Lankytojas.
  • Svetainės savininkas (toliau – Savininkas) neatsako už Lankytojo pateiktos informacijos sukeltą tiesioginę ar netiesioginę žalą, sukelta kitiems Lankytojams ar trečiosioms šalims – už tai atsakingas tik informaciją paskelbęs Lankytojas.

 

 1. Renkama informacija
  • Naudojantis Svetaine, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.
  • Savininkas turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Lankytojo pateikta informacija, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, o taip pat kitais būdais Savininko sukaupta informacija apie Lankytoją.
  • Informacija, kuri yra surenkama Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainės, o taip pat tiesiog lankantis Svetainėje, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.
   • Anoniminė informacija. Savininkas renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, Savininkas renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, norėdamas padidinti prisijungusių prie Svetainės lankytojų naršymo kokybę. Savininkas renka visų lankytojų IP adresus, susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į Savininko tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., „FireFox” naršyklė „Windows” operacinėje sistemoje). Savininkas renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir kitais tikslais. Savininkas taip pat gali kaupti informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėje, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėje talpinamą reklamą. Savininkas šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.
   • Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra Lankytojas, tokie kaip Lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. Savininkas asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainės dalių:
    • Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas, jeigu nenurodyta kitaip, pateikia Prisijungimo duomenis.
    • Papildoma registracija: Savininkas gali pareikalauti atlikti papildomą registraciją tam tikrų Paslaugų naudojimui, pvz., kai Lankytojas dalyvauja konkursuose ar reklaminėse akcijose, kurias remia Savininkas. Be to, Savininko partneriai taip pat gali reikalauti pateikti asmeninę informaciją. Jei Lankytojas nori naudotis Mokamomis Paslaugomis, Savininkas gali reikalauti, o Lankytojas privalo pateikti tokią informaciją kaip kreditinės kortelės numeris ir kitokius duomenis. Nesuteikus Savininko reikalaujamos informacijos, Savininkas gali Lankytojui neleisti naudotis tam tikromis Paslaugomis.
    • Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su Savininku, tai Savininkas gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

 

 1. Asmenys, gaunantys informaciją
  • Registracijos metu Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Savininkui Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik Savininko. Savininkas pasilieka teisę perduoti Savininko nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės aktams.
  • Savininkas atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukus ir „web beacons“ (taip vadinami „tinklo šnipai”) savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių, kuriame sužinosite daugiau apie reklamą Svetainėje. Savininko Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Savininkas nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

 

 1. Slapukai ir jų naudojimas
  • Slapukas (angl. „cookie“) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje. Slapukas neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių.
  • Slapukai leidžia Savininkui automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėje. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, Savininkas naudoja slapukus tam, kad:
   • galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją slapuko dokumentuose arba siejant slapuką su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu Savininko kompiuterinėje sistemoje, Savininkas gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik Savininkas;
   • apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Prisijungimo duomenų panaudojimo. Svetainėje slapukas leidžia nustatyti tik vieną tuo metu Paslaugas benaudojantį lankytoją su tam tikru identifikuojančiu vardu;
   • galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.
  • Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Savininkas renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas slapukus, o taip pat sutinka su tuo, kad Savininkas įrašytų Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Lankytojas taip pat supranta, kad bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Savininkas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukų. Savo duotą sutikimą Lankytojas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į Savininko Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais. Be to, Lankytojas supranta, kad siekdamas pasiūlyti Lankytojui visavertes Paslaugas Svetainėje, Savininkas įrašo Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus), kurią naudoja tinkamų Paslaugų Lankytojui suteikimui užtikrinti, atpažindamas Lankytoją, kaip ankstesnį Svetainės naudotoją. Lankytojas supranta, kad bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Savininkas įrašo, ir turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) ištrindamas dalį ar visus įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos Lankytojui gali būti neprieinamos

 

 1. Lankytojo informacijos naudojimas
  • Savininkas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Savininkas gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:
   • tam, kad galėtų redaguoti Paslaugas taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia, t.y. tokias Svetainės dalis kaip įmonės profilio sukūrimas, naujienų, straipsnių, rekomendacijų gavimas bei teikimas ir kitas. Kai kuriais atvejais Savininkui reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad Savininkas galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;
   • Savininkas kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims Savininkas atskleidžia informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą Svetainėje, skaičių ir pan. Savininkas taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. Savininkas taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija;
   • Savininkas taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Registraciją atlikusių Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų Savininkas nežinotų, kurios Svetainės skiltys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;
   • Savininkas kaupia bendrą paieškos žodžių sąrašą iš įvairių paieškos programų. Ši informacija kaupiama anonimiškai ir yra naudojama Paslaugų vystymo, stebėjimo ir gerinimo tikslais, tikslinės reklamos tobulinimui ir kitais tikslais;
   • Savininkas naudoja konkretaus Registraciją atlikusio Lankytojo duomenų bazę tam, kad galėtų numatyti, kurią papildomą individualią informaciją toliau gali kaupti Savininkas bei tretieji asmenys;
   • Savininkas gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, Savininkas gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir Savininkas reikėtų susisiekti su juo;
   • Turėdamas Lankytojo sutikimą, Savininkas gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, Savininko nuomone, sudomintų Lankytoją. Turėdamas Lankytojo sutikimą, Savininkas gali derinti turimą informaciją su trečiųjų asmenų turima informacija apie Lankytoją tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas;
   • Lankytojo kredito kortelės duomenys ir kiti duomenys gali būti naudojami renkant ir kaupiant informaciją susijusią su Lankytojo naudojimusi Mokamomis Paslaugomis.

 

 1. Lankytojo informacijos keitimas
  • Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėje nurodyta tvarka ir būdais.

 

 1. Informacijos apsaugos priemonės
  • Savininkas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Savininkas darbuotojai. Kreditinių kortelių numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.
  • Savininkas primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Savininkas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
  • Savininkas įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Savininkas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo darbuotojo (atstovo) informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Savininkas įspėja, kad Savininkas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

 

 1. Programinė įranga ir jos įdiegimas
  • Savininkas gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėje prieinamoms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Savininkas gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek Savininko, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su Savininko ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

 

 1. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta
  • Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija, susijusi su lankytoju ir kurią renka Savininkas, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.

 

 1. Priemonės kurių gali imtis Lankytojas, siekdamas apsaugoti savo informaciją
  • Savininkas įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo asmens kodas, asmeninis  elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

 

 1. Susisiekite su mumis
  • Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami žemiau nurodytais kontaktiniais adresais.

 

 1. Atnaujinimai
  • Savininkas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

 

 

Pagarbiai,

www.meistrumeistrai.lt administratorius

 

el.paštas meistrumeistrai@gmail.com